VIETPRESS-USA THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CỤ BÀ ANNA PHÙNG THỊ BẢY LÀ HIỀN THÊ CỐ NGHỊ SĨ HOÀNG XUẬN TỬU (PHÓ CHỦ TỊCH THƯỢNG VIỆN VNCH) VỪA QUA ĐỜI NGÀY 15/10/2023 TẠI SAN JOSE, CALIFORNIA!

October 19, 2023 |VietPress USA
(Oct. 19, 2023):


NHÓM CHỦ TRƯƠNG
CHỦ NHIỆM, CHỦ BÚT
VÀ TOÀN BAN BIÊN TẬP

THÔNG TẤN XàVIETPRESS USA

NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN


Bà Qủa Phụ ANNA HOÀNG XUÂN TỬU

(Hiền thê của cố Nghị sĩ HOÀNG XUÂN TỬU, Phó Chủ Tịch Thượng Nghị Viện VNCH)

Nhũ Danh PHÙNG THỊ BẢY

Sinh ngày 24/4/1933 tại Việt Nam; 
được Chúa gọi về ngày 15/10/2023 
(nhằm ngày 01 tháng 9 năm Quý Mão). 

Hưởng Đại Thọ 90 Tuổi


Linh cửu được quàn tại
Darling Fischer Garden Chapel
471 E. Santa Clara Street, San Jose, CA 95112


CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:


THỨ BẢY Ngày 04 Tháng 11 năm 2023:

- 8:30AM đến 11:30AM

- Gia đình Phát tang. 
- Đọc Kinh.
- Thăm viếng.


- 11:30AM đến 1:30PM

- Di Quan và Thánh Lễ
tại nhà thờ Our Lady Of Lavang Church
389 E. Santa Clara St., San Jose, CA 93112


- 1:30PM đến 2:30PM
 

- Lễ An Táng tại Nghĩa trang
CALVARY CATHOLIC CEMETERY
2650 Madden Ave., San Jose, CA 95116.XIN THÀNH KÍNH 
PHÂN ƯU CÙNG TANG QUYẾN


NGUYỆN CẦU CHO LINH HỒN CỦA CỤ BÀ

Anna PHÙNG THỊ BẢY

ĐƯỢC SỚM VỀ NƯỚC THIÊN ĐÀNG. AMEN.


Thành Kính Phân Ưu.

THÔNG TẤN XÃ VIETPRESS USA 

Chủ Nhiệm, Chủ Bút: HẠNH DƯƠNG

- Cùng Gia đình DƯƠNG DÂN SĨ - HOÀNG XUÂN DUNG 
và các con, cháu tại Portland, Oregon.

- Gia đình HUYỀN ANH và các con tại San Jose, California.


o0o

 

VIETPRESSUSA
www.Vietpressusa.us
Xem chi tiết…

VIETPRESS USA PHÂN ƯU GIUSE NGUYỄN KHA MINH 49 TUỔI ĐÃ ĐƯỢC CHÚA GỌI VỀ SẼ AN TÁNG TẠI FREMONT CALIFORNIA NGÀY 19 & 20-8-2022

August 14, 2022 |VietPress USA
(Aug. 14, 2022):

NHÓM CHỦ TRƯƠNG
CHỦ NHIỆM, CHỦ BÚT
VÀ TOÀN BAN BIÊN TẬP

THÔNG TẤN XàVIETPRESS USA

NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN


GIUSE NGUYỄN KHA MINH

(là Trưởng Nam của Ông Bà NGUYỄN VĂN MỸ, Fremont, California}

Sinh ngày 08 tháng 9 năm 1973 tại Sài-Gòn, Việt Nam, 
đã dược CHÚA gọi về vào lúc 08:22AM 
ngày 16 tháng 7 năm 2022 tại Thành phố Orlando, Florida, Hoa Kỳ
(nhằm Ngày 18 tháng 6 Âm lịch năm Nhân Dần)

Hưởng Dương 49 Tuổi

Linh cửu được quàn tại
LIMA FAMILY MORTUARY FUNERAL & CREMATION
48800 Warm Springs Blvd., Fremont. CA 94539

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:

THỨ SÁU 19/8/2022:

- 16:00 đến 17:00 Giờ: Lễ Phát tang. 
- 17:00 đến 20:00 Giờ: Thăm viếng, đọc kinh tại Nhà Quàn

THỨ BẢY 20/8/2022:

- 08:00 đến 09:00 Giờ: Thăm viếng, đọc kinh tại Nhà Quàn
- 09:00 đến 09:30 Giờ: Di Quan đến Thánh đường.
- 09:30 đến 11:00 Giờ: Thánh Lễ An Táng  
tại Nhà thờ Saint Joseph Catholic Church
43148 Mission Blvd., Fremont, CA 94539


XIN THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TANG QUYẾN


NGUYỆN CẦU CHO LINH HỒN GIUSE

NGUYỄN KHA MINH

ĐƯỢC SỚM VỀ NƯỚC THIÊN ĐÀNG. AMEN.


Thành Kính Phân Ưu,

THÔNG TẤN XÃ VIETPRESS USA 

Chủ Nhiệm, Chủ Bút: HẠNH DƯƠNG

Cùng Gia đình HUYỀN ANH tại San Jose, California.
Gia đình DƯƠNG DÂN SĨ tại Portland, Oregon.


o0o


Giuse NGUYỄN KHA MINH (08-9-1973 - 16-7-2022)

www.Vietpressusa.us


Xem chi tiết…

VIETPRESS USA PHÂN ƯU CỤ ÔNG PHAOLO HOÀNG VĂN BẢO ĐƯỢC CHÚA GỌI VỀ TẠI SAN JOSE, CALIFORNIA

August 14, 2022 |
NHÓM CHỦ TRƯƠNG
CHỦ BÚT
VÀ TOÀN BAN BIÊN TẬP

THÔNG TẤN XàVIETPRESS USA

NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN

Cụ Ông PHAOLÔ

HOÀNG VĂN BẢO

(là Nhạc phụ của Anh ANDY AN NGUYEN}

đã dược CHÚA gọi về
Lúc 9:00 giờ sáng ngày 31 tháng 7 năm 2022
(nhằm Ngày 03 tháng 7 Âm lịch Năm Nhân Dần)


Hưởng Thọ 80 Tuổi

Linh cửu được quàn tại
LIMA FAMILY ERICKSON MEMORIAL CHAPEL
710 Willow St., San Jose, CA 95125

- THỨ TƯ 17/8/2022:
- Lễ Phát tang trong gia đình từ 3:00PM đến 3:45PM

- Giờ viếng thăm từ 4:00PM đến 9:00PM

- THỨ NĂM 18/8/2022:
- Thánh Lễ An Táng từ 1:00PM 
tại Nhà thờ CHRIST THE KING
5284 Monterey Road, San Jose, CA 05111

- 2:30PM Hỏa táng tại Nhà Quàn Oak Hill 
300 Curtner Ave. San Jose, CA 95125

XIN THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG TANG QUYẾN


NGUYỆN CẦU CHO LINH HỒN PHAOLO

Cụ Ông  HOÀNG VĂN BẢO
ĐƯỢC SỚM VỀ NƯỚC THIÊN ĐÀNG. AMEN.


Thành Kính Phân Ưu,

VIETPRESS USA 

Chủ Nhiệm, Chủ Bút: HẠNH DƯƠNG


o0o


Xem chi tiết…

VIETPRESS USA PHÂN ƯU ĐẠO DIỄN HOÀI PHONG TỪ TRẦN TẠI SAN JOSE, CALIFORNIA

August 11, 2022 |VietPress USA
(Aug. 11, 2022):


NHÓM CHỦ TRƯƠNG
CHỦ BÚT
VÀ TOÀN BAN BIÊN TẬP

THÔNG TẤN XàVIETPRESS USA

NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN

Ông 

TRẦN KIM NGUYÊN

(TỨC LÀ  ĐẠO DIỄN HOÀI PHONG)

Sinh Ngày 31 tháng 12 Măm 1941,
đã dược CHÚA gọi về
ngày 30 tháng 7 năm 2022
(nhằm Ngày 02 tháng 7 Âm lịch Năm Nhân Dần)


Hưởng Thọ 81 Tuổi

- Lễ thăm viếng:
Ngày Thứ Bảy 20/8/2022 từ 9:30AM đến 8:00PM
tại OAKHILL Mortuary 300 CurtnerAve. San Jose, CA

- Lễ An Táng:
Chủ Nhật 21/8/2022 từ 9:00AM đếm 11:00AM
tại OAKHILL Mortuary 300 CurtnerAve. San Jose, CA

XIN THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG 

Bà Quả Phụ SYLVIA NGUYỄN
và các con cháu cùng Tang Quyến.

NGUYỆN CẦU CHO LINH HỒN 

của ĐẠO DIỄN HOÀI PHONG
ĐƯỢC SỚM VỀ NƯỚC THIÊN ĐÀNG. AMEN.


Thành Kính Phân Ưu,

VIETPRESS USA 

Chủ Nhiệm, Chủ Bút: HẠNH DƯƠNG
cùng Nhạc sĩ HUYỀN ANH,
Nữ Ca sĩ TRÚC MAI vá thân hữu.


o0o                                                                          oOo www.Vietpressusa.us

Xem chi tiết…

CÁO PHÓ VÀ PHÂN ƯU BÀ CATARINA NGUYỄN THỊ HẠNH (là Hiền Thê của Ông Dương Văn Kính), Sinh 1950 tại Tam Tòa, Đồng Hới, Quảng Bình, Đã được Chúa gọi về ngày 24/10/2021 tại Quận 10 Saigon. Thọ 72 Tuổi.

October 24, 2021 |

=========================================================================
NHÓM CHỦ TRƯƠNG
CHỦ NHIỆM CHỦ BÚT
VÀ THÂN HỮU

THÔNG TẤN XàVIETPRESS USA

NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN

Bà CATARINA

NGUYỄN THỊ HẠNH


(Là Hiền Thê của Ông DƯƠNG VĂN KÍNH, Tam Tòa, Đồng Hới, Quảng Bình)

Sinh năm 1950 tại Tam Tòa, Đồng Hới, Quảng Bình

Đã được Chúa gọi về lúc 11:50 Ngày 24/10/2021 tại Tư Gia
87 CT Tam Đảo, P. 15, Q. 10 Saigon
thuộc Giáo xứ Thánh TỐNG VIẾT BƯỜNG.

HƯỞNG THỌ 97 TUỔI


LỄ AN TÁNG ĐÃ ĐƯỢC CỬ HÀNH

Lúc 5:30 Giờ Ngày 26/10/2021

Tại Thánh Đường Giáo Xứ

Thánh TỐNG VIẾT BƯỜNG Saigon.

Linh Cửu Được Hỏa Táng cùng ngày

tại Trung Tâm Bình Hưng Hòa. 


xOOx


XIN THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG 

Gia đình Ông DƯƠNG VĂN KÍNH  
và toàn thể Tang Quyến.


NGUYỆN CẦU CHO LINH HỒN CATARINA

của Bà NGUYỄN THỊ HẠNH

ĐƯỢC VỀ HƯỞNG PHÚC THIÊN ĐÀNG. AMEN.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


Thông Tấn Xã VietPress USA

và Những Thân Nhân:

- DƯƠNG DÂN SĨ,  vợ Hoàng Thị Xuân Dung 
   và các con cháu tại Portland, Oregon, USA
- DƯƠNG THỊ HÒA và cac con chau ở Vũng Tàu, Việt Nam
- HẠNH DƯƠNG và các con, cháu ơ California, USA.
- DƯƠNG THỊ LỘC và các con cháu ở Vũng Tàu.
- ĐỖ THỊ NGA (Quả phụ của DƯƠNG VĂN TRÌNH) 
   và các con cháu ở Vũng Tàu, Việt Nam.
- DƯƠNG THỊ PHƯỚC và các con, cháu ở Vũng Tàu, Việt Nam.
- DƯƠNG THỊ TRỌNG và các con cháu ở Vũng Tàu, Việt Nam.


Xem chi tiết…