VietPress USA Phân Ưu Trưởng Lão Hòa Thượng THÍCH GIÁC LƯỢNG tức Thi sĩ TUỆ ĐÀM TỬ viên tịch ngày 30-11-2020 tại Fresno, Tang Lễ tại San Jose, An táng Thứ Bảy 12-12-2020

December 09, 2020 |

Trưởng Lão Hòa Thượng THÍCH GIÁC LƯỢNG
Thế Danh: ĐINH NGỌC THANH.  Bút Danh: Thi Sĩ TUỆ ĐÀM TỬ.
(Sinh ngày 11/10/1935 tại Bằng Châu, Đập Đá, An Nhơn, Bình Định. 
Tạ thế lúc 09:00PM ngày 30/11/2020 tại Pháp Duyên Tịnh Xá, Fresno, California, USA)


VietPress USA
(Dec. 9, 2020):

NHÓM CHỦ TRƯƠNG
CHỦ NHIỆM CHỦ BÚT
VÀ TOÀN BAN BIÊN TẬP

THÔNG TẤN XàVIETPRESS USA

NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG


THÍCH GIÁC LƯỢNG

Thế Danh: ĐINH NGỌC THANH
Bút Danh: THI SĨ TUỆ ĐÀM TỬ

Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo 
TĂNG GIÀ KHẤT SĨ THẾ GIỚI

Trụ Trì TỊNH XÁ PHÁP DUYÊN 


Sinh ngày 11 tháng 10 năm 1935
 tại làng Bằng Châu, xã Đập Đá, xã An Nhơn, Bình Định.

Tạ Thế vào lúc 9:00pm ngày 30 tháng 11 năm 2020
 tại Thành phố Fresno, bang California, Hoa Kỳ

HƯỞNG THỌ 85 TUỔI

Tang Lễ được tổ chức tại TỊNH XÁ NGỌC HÀ
766 South 2nd Street, San Jose, CA 95112
Tel. 408-295-2436, 408-507-2363, 619-892-2614.

- Thứ Năm 10/12/2020: 5:30AM Tọa thiền, Tụng Kinh.
10:00AM - Nhập Kim Quan. 
- Thứ Sáu 11/12/2020: 5:30AM dến 8:00PM - Tụng Kinh, Lễ Viếng.
- Thứ Bảy 12/12/2020: 5:30AM Tọa thiên, Tụng kinh.
11:00AM - LỄ CUNG TỐNG KIM QUAN
2:00PM LỄ AN TÁNG TẠI EVERGREEN CEMETERY
6450 Camden Street, Oakland, CA 94605.XIN THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG 

- Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới,
- Pháp Duyên Tịnh Xá tại Fresno, bang California,
- Cư sĩ Thiện Tài TONY ĐINH và Pháp Quyến.

NGUYỆN CẦU CHO GIÁC LINH

Cố Trưởng Lão Hòa Thượng
 THÍCH GIÁC LƯỢNG

ĐƯỢC SỚM CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC.

Thay Mặt Thông Tấn Xã
VIETPRESS USA

Ký giả HẠNH DƯƠNG,
Nữ Phóng viên NGỌC DUNG,
Biên tập viên, Cameramen TRẦN VŨ.


www.Vietpressusa.us
Xem chi tiết…

PHÂN ƯU Cụ Bà Maria ĐINH VĂN HỌC Nhũ Danh MAI THỊ ĐƯỢM là Nhạc Mẫu của Giáo sư Phạm Thư Đăng vừa được Chúa gọi về ngày 05/11/2020 tại San Jose. Hưởng Thọ 83 tuổi.

November 10, 2020 |


VietPress USA (Nov. 8, 2020): 


NHÓM CHỦ TRƯƠNG
CHỦ NHIỆM CHỦ BÚT
VÀ TOÀN BAN BIÊN TẬP

THÔNG TẤN XàVIETPRESS USA

NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN

Cụ Bà MARIA

ĐINH VĂN HỌC

Nhũ Danh:   MAI THỊ ĐƯỢM

(Là Hiền Mẫu của Cô Giáo ĐINH THỊ NGUYỆT
 tức là Nhạc Mẫu của Giao Sư PHẠM THƯ ĐĂNG)

Sinh ngày 01 tháng 1 năm 1937 tại NAM ĐỊNH, VIỆT NAM

Đã được Chúa gọi về lúc 2:40PM chiêu 05/11/2020 tại San Jose

HƯỞNG THỌ 83 TUỔI

Thánh Lễ An Táng lúc 12:00PM trưa Thứ Bảy 14/11/2020.


XIN THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG 

Gia đình Cô ĐINH THỊ NGUYỆT và Giáo Sư PHẠM THƯ ĐĂNG
 cùng toàn thể Đại Tang Quyến.


NGUYỆN CẦU CHO LINH HỒN MARIA

của Cụ Bà ĐINH VĂN HỌC
Nhũ Danh:   MAI THỊ ĐƯỢM

ĐƯỢC SỚM VỀ NƯỚC THIÊN ĐÀNG. AMEN.


www.Vietpressusa.us


Xem chi tiết…

VietPress USA Phân Ưu Ông Phanxico Xavie DƯƠNG THANH XUÂN (Dương Đức Kính) quê quán làng Dương Lộc, tỉnh Quảng Trị vừa qua đời tại Australia ngày 29/8/2020

August 30, 2020 |

VietPress USA (Aug. 30, 2020):

NHÓM CHỦ TRƯƠNG
CHỦ BÚT
VÀ TOÀN BAN BIÊN TẬP

THÔNG TẤN XàVIETPRESS USA

NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN

Ông PHANXICO XAVIE

DƯƠNG THANH XUÂN

(Tên cũ:   DƯƠNG ĐỨC KÍNH )

con ông Dương Văn Cao và Bà Nguyễn Thị Thạch
Sinh năm 1937 tại làng Dương Lộc, xã Triệu Thuận
quận Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị.

Mới qua đời tại Australia lúc 10 giờ sáng (giờ California) 
ngày Thứ Bảy 29 tháng 8 năm 2020.

Hưởng Thọ 83 Tuổi

XIN THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG 

Bà Quả Phụ DƯƠNG THANH XUÂN (Lê Thu Ba
và các con cháu cùng Đại Tang Quyến.

NGUYỆN CẦU CHO LINH HỒN PHANXICO XAVIE

của Ông DƯƠNG THANH XUÂN

ĐƯỢC SỚM VỀ NƯỚC THIÊN ĐÀNG. AMEN.


Thành Kính Phân Ưu,

VIETPRESS USA 

Chủ Nhiệm, Chủ Bút: HẠNH DƯƠNG

và Toàn Thễ Ban Biên Tập
CÙNG HIỆP LỜI CẦU NGUYỆN VÀ CHIA BUỒN:

- Gia đình cậu NGUYỄN LÝ TƯỞNG, vợ PHAN THU HƯƠNG
và các con cháu tại Westminster, nam Cailifornia.

- Gia đình cậu DƯƠNG DÂN SĨ, vợ HOÀNG THỊ XUÂN DUNG
và các con cháu tại Portland, Oregon, Hoa Kỳ.

- Gia đình dì DƯƠNG THỊ HÓA và các con cáu ở Vũng Tàu, 
Việt Nam cùng on trai Nguyễn An Phi tại Houston, Texas.

- Gia đình Nhạc sĩ HUYỀN ANH và các con, cháu tại San Jose, Cali.

- Các Gia đình DƯƠNG THỊ LỘC, DƯƠNG THỊ PHƯỚC, DƯƠNG THỊ
TRỌNG và Gia đình Quả Phụ DƯƠNG VĂN TRÌNH 
cùng tất cả các con cháu tại Vũng Tàu, Việt Nam.


www.Vietpressusa.us
Xem chi tiết…

CÁO PHÓ: Cụ Bà TUYẾT NGUYỄN, sinh 05-12-1948 tại Long Hồ, Vĩnh Long, Việt Nam; tạ thế ngày 04/5/2020 tại San Jose, California. Tang lễ ngày 12-5-2020. Hưởng Thọ 71 tuổi.

May 06, 2020 |
Cụ Bà TUYẾT NGUYỄN,
Sinh 05-12-1948 tại Long Hồ, Vĩnh Long, Việt Nam
Tạ thế ngày 04/5/2020 tại San Jose, California, Hoa Kỳ

VietPress USA (May 6, 2020):

Được Tin Buồn

Cụ Bà
TUYẾT NGUYỄN

(Là thân mẫu của anh PHONG HUỲNH)

Sinh ngày 05-12-1948 tại Long Hồ, Vĩnh Long, Việt Nam
đã tạ thế ngày 04-5-2020 tại San Jose, California. Hoa Kỳ.

Hưởng Thọ 71 Tuổi.

LINH CỬU ĐƯỢC QUÀN TẠI 
Darling & Fischer Garden Chapel471 E. Santa Clara Street
San JoseCA 95112
Tel: 408-758-9351

TANG LỄ ĐƯỢC CỬ HÀNH NGÀY 12-5-2020.


Ký giả HẠNH DƯƠNG,
Giám đốc kiêm Chủ bút 
 Thông Tấn Xã VIETPRESS USA 


Xin thành kính chia buồn với
Anh PHONG HUỲNH và chị QUỲNH CAO
cùng toàn thể Tang Quyến


Nguyện cầu cho Hương Linh của 
Cụ Bà TUYẾT NGUYỄN 
được sớm về CÕI VĨNH HẰNG.


Hạnh Dương
www.Vietpressusa.us
Xem chi tiết…

CÁO PHÓ: Cụ Ông Gioan PHẠM MINH QUY sinh 01-4-1939 tại Phúc Nhạc, Ninh Bình; mất 29-4-2020 tại Riverside, California. An táng Thứ Sáu 08-5-2020. Hưởng Thọ 82 tuổi

May 03, 2020 |
VietPress USA (03/5/2020):

o0o0o0o
Được Tin Buồn

Cụ Ông GIOAN
PHẠM MINH QUY

Sinh ngày 01-4-1939 tại Phúc Nhạc, Ninh Bình, Phát Diệm, Việt Nam
đã được Chúa gọi về ngày 29-4-2020 tại Riverside Community Hospital, California. Hoa Kỳ.
Hưởng Thọ 82 Tuổi.

LINH CỬU ĐƯỢC QUÀN TẠI DESTINY FUNERAL HOME
TANG LỄ ĐƯỢC CỬ HÀNH THỨ SÁU 08-5-2020.


Gia đình Ký giả HẠNH DƯƠNG,
Giám đốc kiêm Chủ bút 
 Thông Tấn Xã VIETPRESS USA 

- Gia đình Cậu SĨ DƯƠNG,
tại Portland, Oregon, USA

- Gia đình Dì HÓA DƯƠNG,
tại Vũng Tàu, VIỆT NAM

Xin thành kính chia buồn với
Bà Qủa Phụ Phạm Minh Quy
(nhủ danh LÊ THỊ DUNG)
cùng toàn thế Tang Quyến.

Nguyện xin Thiên Chúa đưa Linh hồn GIOAN của 
Cụ Ông vừa quá cố được về Thiên Đường. Amen.


Hạnh Dương
www.Vietpressusa.us
Xem chi tiết…

CÁO PHÓ : Cụ Ông PHANXICO XAVIE GIANG VĂN LỢI tạ thế Ngày 04-4-2020 tại Sacramento, California, Hoa Kỳ

April 05, 2020 |
VietPress USA (Apr. 4, 2020):
Được Tin Buồn

Cụ Ông Phanxico Xavie 
GIANG VĂN LỢI

Sinh ngày 10-01-1924 tại Sơn Tây
đã được Chúa gọi về ngày 04-4-2020 tại Sacramento, California.
Hưởng Thọ 96 Tuổi.

Gia đình Ký giả HẠNH DƯƠNG,
Giám đốc kiêm Chủ bút 
Thông Tấn Xã VIETPRESS USA

Xin thành kính chia buồn với
Gia đình anh chị DƯƠNG VĂN LOAN (San Jose)
cùng toàn thế Tang Quyến.

Nguyện xin Thiên Chúa đưa Linh hồn Phanxico Xave của 
Cụ Ông vừa quá cố được về Thiên Đường. Amen.


www.Vietpressusa.us
Xem chi tiết…

VIETPRESS USA Thành Kính Phân Ưu với Ủy Viên Học Khu East Side San Jose LÊ THỊ CẨM VÂN và Tang Quyến Về Tin Buồn Quý Thân Mẫu Là Cụ Bà LÊ VĂN CAO Từ Trần - Thọ 91 Tuổi

November 03, 2018 |
NHÓM CHỦ TRƯƠNG
CHỦ BÚT
VÀ TOÀN BAN BIÊN TẬP

THÔNG TẤN XàVIETPRESS USA

NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN

Cụ Bà 

LÊ VĂN CAO

Khuê Danh:   THÁI THỊ HUẤN

Pháp Danh:   DIỆU ÂM DIỆU THIỆN

Sinh ngày 06 thang 9 năm 1926 tai VIỆT NAM

Từ trần lúc 5:27PM ngày 28/10/2018
(nhằm ngày 20 tháng 9 năm Mậu Tuất)
tại Tư gia ở San Jose, California, Hoa Kỳ.

Hưởng Thọ 91 Tuổi

Linh cửu được quàn tại Oakhill Sunshine Chapel,
300 Curtner Ave., San Jose, CA 95122 – 408-297-2447.

Lễ Nhập liệm, Phát tang và Thăm viếng 
kể từ 10:30AM ngày 08/11/2018.

Lễ Di quan và An táng 
tại Los Gatos Memorial Park – Vietnamese Garden
Lúc 12:00PM đến 2:00PM ngày 09/11/2018.


XIN THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG 


Cô LÊ THỊ CẨM VÂN, 

Ủy Viên Học Khu East Side San Jose

cùng Toàn Thể Tang Quyến


NGUYỆN CẦU CHO HƯƠNG LINH

của Cụ Bà LÊ VĂN CAO

ĐƯỢC SỚM VỀ NƠI CỬA PHẬT 


Thành Kính Phân Ưu,

VIETPRESS USA 

Chủ Nhiệm, Chủ Bút: HẠNH DƯƠNG
Nữ Phóng Viên NGỌC DUNG,
Nhiếp ảnh, Cameraman TRẦN VŨ
và Toàn Thễ Ban Biên Tập
Hạnh Dương
www.Vietpressusa.us
Xem chi tiết…