CÁO PHÓ VÀ PHÂN ƯU BÀ CATARINA NGUYỄN THỊ HẠNH (là Hiền Thê của Ông Dương Văn Kính), Sinh 1950 tại Tam Tòa, Đồng Hới, Quảng Bình, Đã được Chúa gọi về ngày 24/10/2021 tại Quận 10 Saigon. Thọ 72 Tuổi.
Sunday, October 24, 2021
Chủ đề có liên quan: , ,