Đại Võ Sư NAM ANH, Chưởng Môn “Việt Nam Vịnh Xuân Chính Thống Phái”, 72 tuổi, sẽ chính thức cưới người vợ thứ 7 là một nàng tiên Nam Bộ 30 tuổi vào chiều 31/1/2019 tại Sài-gòn
Monday, January 28, 2019
Chủ đề có liên quan: , ,

1 comment: