Vua Jordan Abdullah II: Việc Chuyển Dời Sứ Quán Mỹ Tới Jerusalem Sẽ Gây Tổn Hại Cho Các Nổ Lực Hòa Binh
Sunday, December 03, 2017
Mục Bài Viết: , ,

Comments[ 0 ]


Post a Comment