Nhởn nhơ trước lời cảnh báo của Israel, một căn cứ Quân sự của Iran bị phá hủy chỉ sau vài giờ

Saturday, December 02, 2017
Chủ đề có liên quan: , ,