Tòa Bạch Ốc không xác nhận nguồn tin nói TT Trump sẽ ký công nhận Jerusalem là Thủ phủ của nước Do Thái vào Thứ Tư tuần đầu tháng 12/2017
Saturday, December 02, 2017
Mục Bài Viết: ,

Comments[ 0 ]


Post a Comment