Hamas gửi thông điệp cảnh báo Trump Không nên Công nhận Jerusalem là Thủ Phủ của Israel
Monday, December 04, 2017
Chủ đề có liên quan: , ,