USS Michael Monsoor Khu Trục Hạm Tàng Hình lớp Zumwait thứ Hai của Hoa Kỳ đang hướng ra Biển lần đầu tiên
Tuesday, December 05, 2017
Mục Bài Viết: ,

Comments[ 0 ]


Post a Comment