ĐẦY ĐỦ DIỄN TIẾN VỤ CHIẾN ĐẤU CƠ A-18E HORNET CỦA HOA KỲ BẮN HẠ MÁY BAY SU-22 CỦA SYRIA KHIẾN BỘ QUỐC PHÒNG NGA ĐE DỌA TRẢ ĐŨA
Monday, June 19, 2017
Mục Bài Viết: , ,