LIÊN HỘI CỰU QUÂN NHÂN QUÂN LỰC VNCH BẮC CALIFORNIA LONG TRỌNG TỔ CHỨC KỶ NIỆM NGÀY QUÂN LỰC VNCH 19-6-2017 TẠI SAN JOSE.
Monday, June 19, 2017
Mục Bài Viết: , ,