TỔNG THỐNG ERDOGAN THỀ SẼ TỪ CHỨC VÀ THÁCH TT PUTIN ĐƯA ĐƯỢC BẰNG CHỨNG TỐ CÁO THỔ NHĨ KỲ MUA DẦU CỦA KHỦNG BỐ IS

Tuesday, December 01, 2015
Chủ đề có liên quan: , , ,