Đức dự định chuyển giao SLM IRIS-T đầu tiên cho Ukraine vào tháng 10
Wednesday, September 28, 2022
Chủ đề có liên quan: ,