Hoa Kỳ đã cam kết viện trợ hơn 5.500 Javelins cho Ukraine kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu
Saturday, April 23, 2022
Chủ đề có liên quan: ,