Nga sử dụng Drone Trực thăng không người lái để loại bỏ hệ thống phòng không của Ukraine
Wednesday, April 20, 2022
Chủ đề có liên quan: ,