AAR giành được khoản sửa đổi hợp đồng trị giá $365 triệu để hỗ trợ các Phi đội F-16 tại Âu Châu
Monday, December 27, 2021
Chủ đề có liên quan: ,