Máy bay Điều Hành Tác Chiến của Không quân Hoa Kỳ được phát hiện trên vùng trời Ukraine
Monday, December 27, 2021
Chủ đề có liên quan: ,