CÁO PHÓ và PHÂN ƯU Cụ Bà Madeleine HÀ THỊ TỊNH tức Cụ Quả Phụ NGHIÊM XUÂN NAM đã được Chúa gọi về ngày 29-8-2021 tại San Jose, California
Tuesday, September 14, 2021
Chủ đề có liên quan: ,