VietPress USA Phân Ưu Trưởng Lão Hòa Thượng THÍCH GIÁC LƯỢNG tức Thi sĩ TUỆ ĐÀM TỬ viên tịch ngày 30-11-2020 tại Fresno, Tang Lễ tại San Jose, An táng Thứ Bảy 12-12-2020
Wednesday, December 09, 2020
Chủ đề có liên quan: