PHÂN ƯU Cụ Bà Maria ĐINH VĂN HỌC Nhũ Danh MAI THỊ ĐƯỢM là Nhạc Mẫu của Giáo sư Phạm Thư Đăng vừa được Chúa gọi về ngày 05/11/2020 tại San Jose. Hưởng Thọ 83 tuổi.
Tuesday, November 10, 2020
Chủ đề có liên quan: , , ,