VietPress USA Phân Ưu Ông Phanxico Xavie DƯƠNG THANH XUÂN (Dương Đức Kính) quê quán làng Dương Lộc, tỉnh Quảng Trị vừa qua đời tại Australia ngày 29/8/2020
Sunday, August 30, 2020
Chủ đề có liên quan: ,