CÁO PHÓ: Cụ Ông Gioan PHẠM MINH QUY sinh 01-4-1939 tại Phúc Nhạc, Ninh Bình; mất 29-4-2020 tại Riverside, California. An táng Thứ Sáu 08-5-2020. Hưởng Thọ 82 tuổi

Sunday, May 03, 2020
Chủ đề có liên quan: ,