CÁO PHÓ: Cụ Bà TUYẾT NGUYỄN, sinh 05-12-1948 tại Long Hồ, Vĩnh Long, Việt Nam; tạ thế ngày 04/5/2020 tại San Jose, California. Tang lễ ngày 12-5-2020. Hưởng Thọ 71 tuổi.
Wednesday, May 06, 2020
Chủ đề có liên quan: ,