Danh họa sĩ Thế giới DAVID CHINH TRƯƠNG kiêm Chủ Tịch Tập Đoàn Chứng Khoán GLINKART APP JSC tặng Cổ phiếu và bán đấu giá Bức tranh Hoa Mai mới nhất tại dạ tiệc Dynasty San Jose tối 10/1/2020 để giúp quỹ từ thiện cứu dân Làng Chài tỉnh Nghệ An
Friday, January 10, 2020
Chủ đề có liên quan: , , , ,