Đồng hương Bắc Cali giỗ Húy Kỵ Đức Thánh Trần Hưng Đạo, gây quỹ ây dựng Tượng đài tưởng niệm Hoàng Sa và chào mừng tân Phó Đề Đốc Hải Quân Hoa Kỳ NGUYỄN TỪ HUẤN
Monday, October 07, 2019
Chủ đề có liên quan: , , ,