Liên Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực VNCH Bắc California tổ chức đại lễ kỷ niệm Ngày Quân Lực VNCH 19/6 lúc 10:30 AM Chủ Nhật 16/6/2019 tại Tiền đình Quận hạt Santa Clara số 70 W. Hedding St, San Jose.
Thursday, June 13, 2019
Chủ đề có liên quan: , , ,

Comments[ 0 ]


Post a Comment