Tai sao phải loại một ứng cử viên dối trá, gian lận tiền bạc thân chủ và thiếu tư cách đạo đức ra khỏi chiếc ghế Nghị viên Khu vực 7 Thành phố San Jose bắc California?
Thursday, May 17, 2018
Mục Bài Viết: , , ,

Comments[ 0 ]


Post a Comment