Hội Người Việt Cao Niên Vùng Vịnh Cựu Kim Sơn thông báo dời địa điểm Tổ chức Lễ Giổ Tổ Hùng Vương ngày 22/4/2018 lúc 11:00am đến địa chỉ 1602 Lucretia Ave., San Jose, CA 95122
Wednesday, April 18, 2018
Mục Bài Viết: , ,

Comments[ 0 ]


Post a Comment