Hội Người Việt Cao Niên Vùng Vịnh Cựu Kim Sơn phản đối Trung Tâm Cộng Đồng Việt Mỹ và Nghị Viên Nguyễn Tâm mạo nhận danh nghĩa của Hội để tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương.
Friday, April 20, 2018
Mục Bài Viết: ,

Comments[ 0 ]


Post a Comment