Do Thái công bố vừa khai quật được Con Dấu Triện bằng đất sét xưa 2.700 năm của Thống Đốc Do Thái trong Kinh thánh tại Thành cổ Jerusalem
Monday, January 01, 2018
Mục Bài Viết: , ,

Comments[ 0 ]


Post a Comment