Nam Hàn bắn 20 phát đạn cảnh báo Lính Bắc Triều Tiên ở khu phi Quân sự
Sunday, December 24, 2017
Mục Bài Viết: ,

Comments[ 0 ]


Post a Comment