Cơn Bão nhiệt đới Tembin tấn công đảo Mindanao giết 133, mất tích 160 người Philippines và sẽ tiến vào đất liền Việt Nam ngày 26/12/2017
Saturday, December 23, 2017
Mục Bài Viết: , , , ,

Comments[ 0 ]


Post a Comment