Chỉ một ngày sau khi TT Trump công nhận Jerusalem là Thủ đô của Do Thái, hôm nay xung đột quân sự xảy ra giữa Israel và Palestine ở dãi Gaza
Thursday, December 07, 2017
Mục Bài Viết: , ,

Comments[ 0 ]


Post a Comment