Bà Nikki Haley Đại Sứ Hoa Kỳ Tại LHQ Trình Bày Những Bằng Chứng Iran Vi Phạm Thỏa Thuận Hạt Nhân
Friday, December 15, 2017
Mục Bài Viết: ,

Comments[ 0 ]


Post a Comment