Ivanka Trump hướng dẫn phái đoàn phụ nữ doanh nhân Mỹ đi hội nghị GES Ấn Độ nhưng không được Bộ Ngoại giao Mỹ hưởng ứng
Sunday, November 26, 2017
Mục Bài Viết: , ,

Comments[ 0 ]


Post a Comment