Bộ Quốc phòng Anh chi 104 Triệu Mỹ Kim để mua công nghệ phòng thủ phi đạn Iron Dome của Israel

Sunday, November 26, 2017
Chủ đề có liên quan: ,