Hội Bến Tre Kiến Hòa Bắc Cali lật tẩy nhóm bưng bô CsVN và kêu gọi Phạm Hữu Sơn nên từ chức Chủ tịch Ban Đại diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc California
Wednesday, September 27, 2017
Mục Bài Viết: , ,