Tập Cận Bình hối thúc Donald Trump "Hãy xem lời nói và hành động của ông"
Saturday, August 12, 2017
Mục Bài Viết: , ,