Nhóm Da Trắng Tân Quốc xã kỳ thị chủng tộc chủ trương Da Trắng trên hết đã xuống đường gây náo loạn tại Charlottesville, Virginia làm 1 chết, 19 bị thương.
Saturday, August 12, 2017
Mục Bài Viết: , ,