Mỹ và Nam Hàn tập trận 10 ngày từ Thứ Hai 21/8/2017; Bắc Hàn dọa tấn công Tên lửa Tàn sát Không Thương tiếc.
Sunday, August 20, 2017
Chủ đề có liên quan: , , , ,