ĐỘNG ĐẤT 7.8 ĐỘ GIỮA BÁN ĐẢO KAMCHATKA CỦA NGA VÀ ALASKA CỦA MỸ KHIẾN BÁO ĐỘNG SÓNG THẦN
Monday, July 17, 2017
Mục Bài Viết: , ,