DONALD TRUMP GẶP RIÊNG TỔNG THỐNG NGA PUTIN LẦN THỨ NHÌ BÊN LỀ THƯỢNG ĐĨNH G-20 TẠI HAMBURG, ĐỨC?
Tuesday, July 18, 2017
Mục Bài Viết: , ,