Báo Washington Post tiết lộ: Bộ Trưởng Tư Pháp Mỹ đã thảo luận với Đại sứ Nga về Chiến dịch Tranh cử của Trump, theo phát hiện đánh chặn của Tình báo Mỹ
Friday, July 21, 2017
Mục Bài Viết: , ,