GIÁM ĐỐC FBI JAMES COMEY VÀ GIÁM ĐỐC AN NINH QUỐC GIA MIKE ROGERS KHẲNG ĐỊNH TÌNH BÁO NGA GIÚP TRUMP THẮNG CỬ VÀ THÁCH TRUMP ĐƯA BẰNG CHỨNG TT OBAMA NGHE LÉN ĐIỆN THOẠI
Monday, March 20, 2017
Mục Bài Viết: ,