ĐẾN THĂM MIẾN ĐIỆN, TT DUTERTE CỦA PHILIPPINES CHỬI QUỐC HỘI CHÂU ÂU BẰNG LỜI LẺ XÚC PHẠM
Tuesday, March 21, 2017
Mục Bài Viết: ,