DÂN DI TẢN KHỎI ĐÔNG ALEPPO BĂNG 40 XE BUÝT VÀ CÁC XE CỨU THƯƠNG ĐI VỀ TỈNH IDLIB
Friday, December 16, 2016
Mục Bài Viết: , ,