LÃNH TỤ TỐI CAO CỦA KHỦNG BỐ ISIS LÀ ABU BAKR AL-BAGHDADI BỊ ĐẦU ĐỌC THỰC PHẨM CÙNG VỚI 3 TƯ LỆNH THUỘC QUYỀN
Monday, October 03, 2016
Mục Bài Viết: ,