NGA VÀ TRUNG QUỐC TẬP TRẬN BẮN ĐẠN THẬT TRÊN BIỂN ĐÔNG.. TỔNG THỐNG PHILIPPINES CHẤM DỨT TẬP TRẬN CHUNG VỚI MỸ.
Wednesday, September 14, 2016
Mục Bài Viết: , ,