TƯỚNG 4 SAO KIÊM CỰU NGOẠI TRƯỞNG ĐẢNG CỘNG HÒA COLIN POWELL NÓI DONALD TRUMP LÀ "SỰ HỔ THẸN CỦA QUỐC GIA".
Wednesday, September 14, 2016
Mục Bài Viết: , ,