CHIẾN ĐẤU CƠ SU-27 FLANKER CỦA NGA ĐÂM SÁT CÁCH 3 MÉT DỌA MÁY BAY THÁM THÍNH HẢI QUÂN HOA KỲ TRÊN BIỂN ĐEN
Wednesday, September 07, 2016
Mục Bài Viết: , ,